COREtec Floors

Privacybeleid

Inleiding

Dit privacybeleid beschrijft hoe Shaw Industries, Inc. en haar dochterondernemingen (“Shaw Industries”, "COREtec" of "we/wij") de persoonlijke informatie van onze websitebezoekers en klanten verwerken. Het beschrijft ook de cookies die we kunnen gebruiken en naar uw computer of mobiele apparaat kunnen sturen. Let op: dit privacybeleid is geen exclusieve beschrijving van de wijze waarop Shaw Industries de persoonlijke informatie van personen verwerkt.

Als u gebruik maakt van Shaw Industries’ producten of diensten, wordt verdere informatie verstrekt binnen het betrokkenheidsproces.

Als u een werknemer of medewerker van Shaw Industries bent, is de informatie over de wijze waarop we omgaan met uw persoonlijke informatie als medewerker te vinden op het Shaw Industries-intranet en zal deze aan u gemeld zijn. U kunt een kopie van de informatie opvragen bij uw HR-vertegenwoordiger.

Bent u potentiële werknemer van of sollicitant bij Shaw Industries, dan verstrekken wij u op apart wijze informatie over de wijze waarop we omgaan met uw persoonlijke informatie voor wervingsdoeleinden.

Ons beleid

SOORTEN GEGEVENS DIE WIJ VERZAMELEN

Persoonlijke informatie betekent informatie waarmee iemand u kan identificeren (direct of indirect) of contact met u kan opnemen. In de onderstaande tabel worden de soorten persoonlijke informatie beschreven die we over u kunnen verzamelen en verklaren we hoe we die verzamelen.

Wij verzamelen persoonlijke informatie rechtstreeks van de persoon op wie het betrekking heeft, behalve als die persoon Shaw Industries toestemming heeft gegeven voor het verzamelen van de persoonlijke informatie van een externe partij of als de wet dit Shaw Industries anderszins toestaat om dit te doen.

Context Soorten gegevens en het doel van verzameling
Accountregistratie Wij verzamelen mogelijk uw naam, betaal- en contactinformatie (inclusief e-mailadres, postadres, telefoonnummer en inloggegevens van sociale media-account) wanneer u een account aanmaakt.
Interconnectiviteit via e-mail Als u e-mails van ons ontvangt, kunnen wij gebruik maken van bepaalde tools voor het vastleggen van gegevens met betrekking tot het openen van onze boodschap of het klikken op koppelingen of banners die de mail bevat.
Feedback/ondersteuning Als u ons feedback geeft of contact met ons opneemt voor ondersteuning, verzamelen we uw naam en e-mailadres en mogelijk andere persoonlijke informatie, evenals alle andere inhoud die u naar ons stuurt om te reageren.
Online formulieren en inzendingen We verzamelen informatie die u aan ons verstrekt op onze websites of via online formulieren voor het verwerken van uw verzoek, inclusief naam, postadres, e-mailadres en telefoonnummer.
Bestellingen plaatsen Wij verzamelen mogelijk uw naam, factuuradres, verzendadres, e-mailadres, telefoonnummer, creditcardnummer en bankgegevens als u een bestelling plaatst.
Weblogs We verzamelen mogelijk informatie over u, met inbegrip van uw type browser, besturingssysteem, Internet Protocol (IP)-adres (een nummer dat automatisch wordt toegekend aan uw computer als u het internet gebruikt), domeinnaam, klikgedrag, verwijzende website en/of een datum/tijd-stempel voor uw bezoek. Weblogs kunnen worden gebruikt voor zaken als controle van het gebruiksniveau van de website en diagnose van problemen.
Apparaat Informatie We kunnen informatie verzamelen over het apparaat dat toegang zoekt tot de website, zoals een MAC-adres, apparaattype en apparaatherkenningspunten.
Cookies Wij kunnen cookies en transparante GIF's gebruiken. “Cookies” zijn kleine stukjes informatie die een website naar uw apparaat stuurt terwijl u een website bekijkt. We kunnen zowel sessiecookies (die vervallen als u uw webbrowser sluit) als permanente cookies (die op uw apparaat blijven staan tot u deze verwijdert) gebruiken. Naast andere dingen stellen cookies ons in staat u een meer interactieve ervaring te bieden en het gebruik van de website te volgen. Permanente cookies kunnen worden verwijderd door het volgen van instructies in uw browser. Als u ervoor kiest om cookies uit te schakelen, kunnen bepaalde delen of functies van onze websites mogelijk niet goed werken.

Naast de informatie die we rechtstreeks over u verzamelen, kunnen we ook aanvullende relevante informatie over u uit andere bronnen ontvangen, met inbegrip van externe partijen, zakenpartners, onze dochterbedrijven of openbaar beschikbare bronnen.

Wij zullen redelijkerwijs maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de persoonlijke informatie die wij bewaren nauwkeurig, volledig en bijgewerkt is.

GEBRUIK EN VERWERKING VAN UW PERSOONLIJKE INFORMATIE

We zullen uw persoonlijke gegevens alleen gebruiken wanneer de wet dit toelaat. Naast de hierboven beschreven toepassingen gebruiken we uw persoonlijke informatie, en kunnen we uw persoonlijke gegevens met namens ons handelende andere partijen delen, meestal voor een of meer van de volgende doeleinden:

 • U te identificeren als u onze websites bezoekt.
 • Het verschaffen van de producten, informatie en diensten die u aanvraagt of waarin u geïnteresseerd zou kunnen zijn.
 • Onze overeenkomst met u uitvoeren als u een klant bent.
 • Het verbeteren en persoonlijker maken van uw ervaring met ons.
 • Orderverwerking en het stroomlijnen van uw betaal- en serviceproces.
 • Het uitvoeren van analyse en het oplossen van problemen.
 • Voor interne administratieve doeleinden en het beheer van onze relatie met u.
 • Het beoordelen van en reageren op een klacht die u bij ons indient of de feedback die u ons geeft.
 • Voor marktonderzoeksdoeleinden.
 • Het uitvoeren van onderzoeken naar verdachte of schadelijke activiteit.

INFORMATIE VOOR MARKETINGDOELEINDEN

Als u instemt met ons gebruik van uw persoonlijke informatie voor marketingdoeleinden, kunnen wij uw informatie gebruiken voor marketing en gegevensanalyse of het sturen van updates en nieuws over Shaw Industries en zijn zakelijke partners.

Als u op enig moment, nadat u ons toestemming hebt gegeven voor gebruik van uw informatie voor marketingdoeleinden, niet meer wilt dat wij uw informatie gebruiken voor deze doeleinden, kunt u ons e-mailen naar DataPrivacy@Shawinc.com.

DELEN VAN PERSOONLIJKE INFORMATIE

Naast de specifieke situaties die elders in dit beleid worden besproken, openbaren we persoonlijke informatie in situaties zoals hieronder beschreven. Dit zal alleen plaatsvinden in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

 • Filialen en overnames - Wij kunnen uw persoonlijke informatie delen met onze zakelijke filialen (bijv. moederbedrijf, zusterbedrijven, dochterondernemingen, joint ventures of andere bedrijven onder gemeenschappelijke controle). Als een ander bedrijf ons bedrijf, onze zaken of onze bedrijfsmiddelen overneemt, zullen we uw persoonlijke informatie ook met dat bedrijf delen.
 • Andere openbaarmakingen met uw toestemming - We kunnen u om toestemming vragen voor het delen van uw informatie met andere, niet-aangesloten externe partijen die niet elders in dit beleid worden beschreven.
 • Andere openbaarmakingen zonder uw toestemming - We kunnen persoonlijke informatie als antwoord op dagvaardingen, bevelschriften of gerechtelijke bevelen, in verband met enig wettelijk of reglementair proces of om te voldoen aan relevante wetten openbaren. Ook kunnen wij uw persoonlijke informatie delen om onze rechten vast te stellen of uit te oefenen, ons te verdedigen tegen een wettelijke claim, het onderzoeken, voorkomen of aanpakken van mogelijke illegale activiteiten, vermoedelijke fraude, veiligheid van personen of eigendommen, ten behoeve van audits of een schending van onze beleidslijnen.
 • Dienstverleners - We kunnen uw persoonlijke informatie met dienstverleners delen. Dienstverleners kunnen ons onder meer helpen om onze website te beheren, onderzoeken uit te voeren, mailcommunicaties te verzenden of technische ondersteuning, datacenterdiensten of juridisch advies te bieden. Deze dienstverleners kunnen namens ons informatie verzamelen, opslaan, analyseren of anderszins verwerken.
 • Verkoop van persoonlijke informatie - Andere dan hierboven aangegeven, zullen we uw persoonlijke informatie niet aan anderen verkopen.

UW KEUZES

U kunt de volgende keuzes maken met betrekking tot uw persoonlijke informatie:

 • Wijzigingen aan uw persoonlijke informatie - U kunt ons verzoeken om onnauwkeurige en/of onvolledige persoonlijke informatie te corrigeren. Als we het oneens zijn en denken dat de informatie nauwkeurig en volledig is, zullen we u hiervan op de hoogte brengen en een mededeling aan het bestand toevoegen dat u de nauwkeurigheid van de informatie bestrijdt. Sommige van onze websites stellen u in staat uw accountprofiel te wijzigen of te verwijderen. Sommige persoonlijke informatie kan ook worden gewijzigd door contact met ons op te nemen door middel van de informatie in de paragraaf “Contactinformatie” hieronder.
 • Verwijdering van uw persoonlijke informatie - Gewoonlijk bewaren we uw persoonlijke informatie voor de periode die nodig is om te voldoen aan de in dit beleid beschreven doeleinden, tenzij een langere bewaarperiode bij wet vereist of toegestaan is. U kunt echter verzoeken dat wij uw persoonlijke informatie verwijderen. Alle verzoeken dienen te worden gericht aan het contact in de paragraaf “Contactinformatie” hieronder. We kunnen ook besluiten uw gegevens te verwijderen als wij denken dat de gegevens onvolledig of onnauwkeurig zijn of dat ons verdere gebruik en opslag in tegenspraak is met onze verplichtingen aan andere personen of externe partijen. Als we persoonlijke informatie verwijderen, wordt deze uit onze actieve database verwijderd, maar eventueel bewaard in archieven, waarin het niet praktisch of mogelijk is om deze te verwijderen. Bovendien, kunnen wij uw persoonlijke informatie bewaren als dit nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, om geschillen te beslechten en/of enige van onze overeenkomsten te handhaven.
 • Intrekking van toestemming - Als u uw toestemming voor verwerking van persoonlijke informatie intrekt, zijn we eventueel niet meer in staat om u te voorzien van bepaalde diensten. In sommige gevallen kunnen we uw verzoek tot intrekking van uw toestemming beperken of weigeren als de wet dat toestaat of vereist, als we uw identiteit niet adequaat kunnen verifiëren of als onze verwerking is niet gebaseerd op uw toestemming. Intrekking van uw toestemming zal geen invloed hebben op de wettigheid van verwerking op basis van uw voorafgaande toestemming.
 • Toegang tot uw persoonlijke informatie - Voor zover wettelijk vereist, zullen we op verzoek toegang verlenen tot persoonlijke informatie die wij over u bewaren. Alle verzoeken dienen te worden gericht aan het contact in de paragraaf “Contactinformatie”.
 • Online tracking - We herkennen momenteel geen geautomatiseerde browsersignalen met betrekking tot trackingmechanismen, waaronder “Do Not Track”-instructies.
 • Weigering van verstrekking - U kunt ervoor kiezen om bepaalde soorten persoonlijke informatie niet aan ons te verstrekken. Deze keuze kan ertoe leiden tot onze websites of de functionaliteit ervan niet werken.
 • Bezwaar tegen verwerking - U kunt, indien bij wet toegestaan, verzoeken dat we stoppen met de verwerking van uw persoonlijke informatie.
 • Klachten - Klachten kunnen aan ons worden verzonden met behulp van de “Contactinformatie” hieronder. In sommige rechtsgebieden kunt u ook een klacht indienen bij een gegevensbeschermingsinstantie.

HOE WE PERSOONLIJKE INFORMATIE BESCHERMEN

Shaw Industries zet zich in voor:

 • het beschermen van alle persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt;
 • het garanderen dat deze vertrouwelijk en veilig blijft; en
 • het nemen van redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonlijke levenssfeer gerespecteerd wordt.

Al onze gegevens worden in schriftelijke of elektronische vorm opgeslagen op onze servers en computers en op verschillende fysieke locaties. We gebruiken fysieke, elektronische en procedurele beveiligingsmaatregelen om uw persoonlijke informatie te beschermen tegen misbruik, onbevoegde toegang of openbaring en verlies of corruptie door computervirussen en andere bronnen van schade. Wij beperken de toegang tot persoonlijke informatie tot die medewerkers, joint venture-partners, dochterondernemingen en externe partijen die de informatie nodig hebben voor de in dit privacybeleid beschreven doeleinden.

Geen enkele methode van verzenden via internet of methode van elektronische opslag is echter volledig beveiligd. Hoewel wij redelijkerwijs inspanningen verrichten om uw persoonlijke informatie te beschermen tegen onbevoegde toegang, gebruik of openbaring, kunnen we de beveiliging van uw persoonlijke informatie niet garanderen. In het geval dat we bij wet verplicht zijn om u te informeren over enige onbevoegde toegang tot uw persoonlijke informatie kunnen wij u elektronisch, schriftelijk of telefonisch op de hoogte brengen, indien bij wet toegestaan.

Onze website stelt u in staat een account aan te maken. Doet u dit, dan zult u worden gevraagd om een wachtwoord aan te maken. U bent verantwoordelijk voor het geheimhouden van uw wachtwoord en u bent verantwoordelijk voor alle toegang tot of gebruik van uw account door iemand anders die uw wachtwoord heeft bemachtigd, ongeacht of dergelijke toegang of gebruik door u gemachtigd is. U dient ons op de hoogte te stellen van enig onbevoegd gebruik van uw wachtwoord of account.

BEWARING VAN PERSOONLIJKE INFORMATIE

Uw persoonlijke informatie zal worden bewaard zolang dit nodig is voor de doeleinden uiteengezet in dit privacybeleid (tenzij langere bewaring door de toepasselijke wetgeving vereist is). Echter, we zullen na deze periode echter geen persoonlijke informatie bewaren en de bewaring van uw persoonlijke informatie is onderworpen aan periodieke evaluatie. Het kan zijn dat wij uw persoonlijke informatie voor statistische doeleinden zonder tijdslimiet in anonieme vorm bewaren, waarbij niet langer naar u wordt verwezen, voor zover we legitieme en rechtmatige interesse hebben om dit te doen.

EU-OVERWEGINGEN

Voor de rechtmatige verwerking van uw gegevens in de EU moeten we vertrouwen op een of meer geldige juridische gronden. De gronden waar wij op kunnen vertrouwen zijn onder meer:

 • uw toestemming voor bepaalde verwerkingsactiviteiten. Bijvoorbeeld de toestemming die u ons hebt gegeven voor gebruik van uw informatie voor marketingdoeleinden;
 • onze legitieme belangen als bedrijf (tenzij uw belangen of de fundamentele rechten deze overschrijden). Het is voor ons bijvoorbeeld een legitiem belang om uw gegevens te gebruiken ter voorkoming of detectie van fraude of misbruik van onze website;
 • onze conformiteit met een wettelijke verplichting waaraan Shaw Industries is onderworpen. We hebben bijvoorbeeld de plicht om klachten tegen ons te onderzoeken en hierop te reageren en het kan zijn dat uw persoonlijke informatie als onderdeel van een dergelijk onderzoek dient te worden verwerkt; of
 • u als klant, omdat het verwerken van uw persoonlijke gegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract.

COOKIES EN ANDERE WEBAPPARATEN

Onze website kan cookies naar uw webbrowser sturen als de voorkeuren in uw browser dat toestaan. Cookie-instellingen kunnen in uw internetbrowser worden beheerd om bepaalde vormen van cookies automatisch te weigeren. Als u onze website gebruikt zonder uw cookie-instellingen te wijzigen, geeft u aan dat u toestemming geeft voor de ontvangst van alle cookies van de website. Als u cookies niet toestaat, werken sommige kenmerken en functies van onze website mogelijk niet zoals verwacht. Op dit moment maken we geen gebruik van cookies voor reclamedoeleinden.

Wij kunnen gebruik maken van Adobe Flash-technologie (inclusief Flash Local Stored Objects “Flash LSO's”) die ons onder meer in staat stelt om u beter aangepaste informatie te geven, om uw doorlopende toegang tot en het gebruik van de website te faciliteren, en om informatie over uw gebruik van de website te verzamelen en op te slaan. Onze website of e-mails kunnen ook gebruikmaken van pixeltags, webbeacons, transparante GIF's of andere soortgelijke technologieën om het succes van marketingcampagnes te meten, om statistieken over het gebruik en de responspercentages te verzamelen en voor andere doeleinden. Raadpleeg voor eventuele aanvullende vragen of zorgen over ons gebruik van cookies de “Contactinformatie” in dit beleid.

DIVERSEN

De volgende aanvullende informatie heeft betrekking op onze privacymethoden:

 • Minderjarigen - Onze websites zijn niet voor personen jonger dan 18 jaar. Die personen dienen geen toegang te krijgen tot de website of ons persoonlijke informatie te verstrekken.
 • Overdracht van gegevens naar andere landen - Uw persoonlijke informatie wordt in de Verenigde Staten verwerkt en kan worden overgedragen naar andere landen buiten de EU, waar wetgeving inzake de persoonlijke levenssfeer eventueel minder streng is dan de wetgeving in uw land en waar de overheid, rechtbanken of ordehandhavers toegang kunnen krijgen tot uw informatie. In het bijzonder kunnen uw persoonlijke gegevens worden overgedragen binnen de gehele Shaw Industries-groep en aan onze uitbestede dienstverleners in de Verenigde Staten of elders. Door indiening van uw persoonlijke informatie aan ons gaat u akkoord met de overdracht, bewaring en verwerking van uw informatie in de Verenigde Staten en andere landen binnen en buiten de EU. We zullen, zoals vereist door de toepasselijke wetgeving, ervoor zorgen dat uw privacyrechten op passende technische, organisatorische, contractuele of andere wettelijke wijze wordt beschermd. Neem contact met ons op via de informatie in de paragraaf “Contactinformatie” hieronder voor een kopie van de beveiligingsmaatregelen die we hebben genomen om uw persoonlijke gegevens en privacyrechten te beschermen.
 • Derdepartij toepassingen en websites - We hebben geen controle over de privacymethoden van websites of toepassingen die wij niet bezitten, waaronder websites waarnaar onze website koppelingen plaatst.
 • Persoonlijke informatie van een derde partij - Als u informatie indient namens een andere persoon, bevestigt u dat u die persoon bewust hebt gemaakt van de wijze waarop we de informatie kunnen verzamelen, gebruiken en vrijgeven, de reden waarom u deze hebt verstrekt, hoe deze persoon contact met ons kan opnemen, wat de voorwaarden van dit beleid zijn en dat ze hebben ingestemd met dergelijk(e) verzameling, gebruik en openbaring.
 • Contactinformatie - Als u vragen, opmerkingen of klachten hebt over onze privacymethoden, neem dan contact op met het juiste onderstaande adres. Wij zullen, indien praktisch mogelijk, proberen te reageren op uw verzoeken en u te voorzien van extra privacygerelateerde informatie.

  Shaw Industries Group, Inc.
  616 E. Walnut Avenue
  P.O. Drawer 2128, Mail Drop 061-28
  Dalton, GA 30722
  T.a.v.: Corporate Compliance
  1-800-720-7429

 • Wijzigingen aan dit privacybeleid - We kunnen ons privacybeleid en onze methoden in de loop der tijd veranderen. Afhankelijk van de mate waarin ons beleid op materiële wijze verandert, zal het beleid dat op het moment van uw indiening van persoonlijke informatie aan ons van kracht was, over het algemeen bepalend zijn voor die informatie.