Informácie o záruke

Záručný program

Zistite, na čo sa vzťahuje vaša záruka, aké podmienky platia, akú dokumentáciu musíte mať k dispozícii a ako spoločnosť  COREtec® Floors (USFloors International LLC) spracuje vašu žiadosť.

View FAQs
View FAQs

Find answers to frequently asked questions.

Installation Help
Installation Help

Get tips that will help with your COREtec floor installation.

Care and Maintenance
Care and Maintenance

Keep your COREtec floors looking new with easy cleaning.

Get In Touch
Get In Touch

Share your questions or feedback with us.